மற்றமையும் அதிகாரமும்

பிறர் நம்மை குறித்து என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று நாம் தொடர்ந்து கவலை பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம்.பிறிரில் நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதே அதிகாரத்தை நோக்கிய நமது இச்சையாக மாறுகிறது.நாம் ஏன் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க நினைக்கிறோம்.நாம் ஏன் பெரும் பதவிகளை அடைய விரும்புகிறோம்.நாம் ஏன் நமது உடலை அழகானதாக வலுவானதாக மாற்ற விரும்புகிறோம்.அறிவை பெற நாம் அலைந்து கொண்டே இருக்கிறோம்.பணம், கல்வி,வீரம்,அழகு இவை அதிகாரத்தை அடைய வழி வகுக்கின்றன.

நிறை செல்வம்  வைத்திருப்பவரின் அகங்காரம் தன்னை விட குறைவான செல்வம் வைத்திருப்பவரை பார்த்து நிறைவடைகிறது.அப்படியே கல்வி,வீரம்,அழகு எல்லாம் மற்றமையில் தன்னை ஒப்பிட்டு நிறைவு கொள்கிறது.பிறரில் நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதே நம்மை நிறைவடையச் செய்கிறது அல்லது அமைதி இழக்கச் செய்கிறது.
அமைப்பியலில் ஒரு சிகப்பு விளக்கு "நிறுத்து" என்ற சமிக்ஞையை அளிப்பது அது பச்சை மற்றும் மஞ்சள் நிற விளக்குகளுடன் இருப்பதால் தான் என்று கூறி நாம் அனைத்தையும் ஒரு சூழமைவில் வைத்து தான் புரிந்து கொள்கிறோம் என்கிறது.இதை நாம் பெளத்தத்திலும் பார்க்கலாம்.நாம் எதையும் அது அதுவல்ல என்று புரிந்தே தொகுத்து கொள்கிறோம்.அது அதுதான் என்று புரிந்து அல்ல.

நாம் நம்மை புரிந்து கொள்வதும் தொகுத்துக் கொள்வதும் பிறரை முன்னிலை படுத்தித்தான்.பிறர்,  மற்றமை தான் எப்போதும் பிரதானமாகிறது.ஐரோப்பா போல நாம் நாட்டில் தனிமனித சுதந்திரம் இல்லை என்றுதான் பேசுகிறோம்.தனியான தனித்த பிறிதொன்றை சாராத சுயம் என்று ஒன்று இல்லை.நாம் நான் நான் என்று சொல்லும் அனைத்திலும் பிறர் தான் இருக்கிறார்கள்.தனித்த சுயம் என்பது பாவனை மட்டுமே.

நாம் அடையும் மகிழ்ச்சியும் துயரமும் பிறரில் நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதில் இருக்கிறது.நமது வேலை இடங்களில் , நமது குடும்பத்தில் , நமது நட்பு சூழலில் , உறவுகளில், ஊரில் நாம் எப்படி பார்க்கப்படுகிறோம் என்பது நமது ஆளுமையை பாதிக்கிறது.மிகுந்த அவமானத்தை அடையும் தருணத்தில் நீங்கள் வேலை செய்யும் இடத்தையும் உடன் வேலை செய்பவர்களையும் எரித்து விட வேண்டும் கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று தோன்றுவது நீங்கள் பிறிரில் நீங்கள் எப்படியாக பதிந்துவீட்டீர்கள் என்பதை மாற்றுவதற்காகத்தான்.அங்கே அதிகாரத்தின் மீதான இச்சை துவங்குகிறது.ஆரோக்கியமான பால்ய காலத்தை கொண்டவர் வளர்ந்த பின் பிறரை துயரப்படுத்துவதை விட ஆரோக்கியமற்ற பால்ய காலத்தை கொண்டவர் அதிகம் துயரப்படுத்துகிறார்.அதிகாரத்தின் வழி அவர் தன் துயரமான அவமானமான பால்ய காலத்தின் பக்கங்களை துடைக்கிறார்.

பணம், பதவி, வீரம் , அழகு , கல்வி ,சேவை என்று எதுவுமே சமூகத்தில் அதிகாரத்தை அடைவதற்கான இச்சையை உள்ளடக்கியதுதான்.அதிகாரம் பிறிரில் நாம் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதை மாற்றுகிறது.ஆல்பர் காம்யூவின் வீழ்ச்சி நாவலில் அதன் மைய கதாபாத்திரம் கிளைமண்ட் ஒரு முறை சாலையில் சிகப்பு விளக்கு எரிவதால் காரை நிறுத்தியிருப்பான்.அந்த காரை கடந்து செல்ல வழி விடாததால் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் காரன் கிளைமண்டை திட்டிவிட்டு சென்றுவிடுவான்.கிளைமண்ட் அவனை பிடித்து மண்டியிட வைத்து தண்டிக்க வேண்டும் என்று மறுபடி மறுபடி நினைப்பான்.அந்த நினைவால் அவனால் சமநிலையுடன் நடந்து கொள்ளவே முடியாது.

தஸ்தாயெவ்ஸ்கியின் பதின் நாவலில் பத்தொன்பது வயது இளைஞன் அர்காடி தன் தந்தையிலிருந்து தன்னை பிறித்து அறிய முடியாமல் அவரை மையப்படுத்தியே சிந்திப்பான்.அவர் உண்மையில் நல்லவரா தீயவரா என்பதில்தான் அவனது பெரும் பகுதி காலம் கழியும்.அவர் நல்லவர் என்ற எண்ணம் வந்தவுடன் அவரை மிகவும் நேசிப்பான்.அவரைப் பற்றிய தவறான செய்தியை அறியும் போது அவரை மிகவும் வெறுப்பான்.அவனது இருப்பு அவனது தந்தையின் இருப்பால் மட்டுமே அர்த்தம் கொள்கிறது.அவன் அவனது தந்தையின் நிழலுருவம்.ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் தன் தந்தையிலிருந்து தன்னை விலக்கி தான் தனி மனிதன் என்பதை அவன் அறிகிறான்.தஸ்தாயெவ்ஸ்கியின் மற்றொரு நாவலான இரட்டையில் கொல்யாட்கின் தன்னைப் போல ஒருவனை பார்த்து அவனது வெற்றியை பார்த்து புழுங்குவான்.இறுதியில் மனப்பிறழ்வு அடைவான்.உண்மையில் அப்படி ஒரு மற்ற கொல்யாட்கின் இருந்தானா அல்லது அது சீனியர் கொல்யாட்கினின் கற்பனையா என்று நாவலில் தெளிவில்லை.ஆனால் அவன் அந்த மற்ற கொல்யாட்கினால் தன்னில் குறுகுகிறான்.அவன் தன் மனப் புழுக்கத்திலிருந்து விடுபட அதிகாரத்தை நோக்கி செல்ல முடியும்.அல்லது மனப்பிறழ்வு கொள்ள முடியும்.அவன் மனப்பிறழ்வு அடைகிறான்.

பிறர் இல்லாத தனித்த சுயம் என்பது சாத்தியம் இல்லை என்பது போல பிறர் அல்லது மற்றமை என்று நாம் எண்ணுவதும் பாவனைதான்.மற்றமை உண்மையில் வெளியில் இல்லை.நமது பிரக்ஞையே அதுவாகத்தான் இருக்கிறது.அந்த உணர்தலே தன்னுணர்வு.

ஒரு அழகான , படித்த , பெருநகரத்தை சேர்ந்த பெண்ணை ஒருவன் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறான்.அவன் படித்த , அழகான , பெருநகரத்தை சேர்ந்த பெண்னை திருமணம் செய்யும் போது அழகற்ற படிக்காத சிறுநகரத்து பெண்ணை திருமணம் செய்தவனை மனப்புழுக்கம் கொள்ளச் செய்கிறான்.அழகு , படிப்பு, பெருநகரம் இவை அதிகாரத்திற்கு அருகில் இருப்பவை.அதை அடைபவன் அதை அடையாதவனின் அகங்காரத்தை தகர்க்கிறான்.சமூக மதிப்பீடுகள் அதிகார கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது.அந்த அதிகார கட்டமைப்பு நமது அகங்காரத்தை கட்டமைக்கிறது.சிவப்பான , அழகான, படித்த , பெருநகரத்து பெண்னை திருமணம் செய்பவன் அடையும் நிறைவு அதிகாரத்தின் நிறைவு.அங்கே அவன் அடையும் காம இச்சையின் நிறைவு அவனின் அகங்காரத்தின் நிறைவு.

பிறர் என்பது பிறரில் இல்லை.மற்றமையின் பொருட்டே அதிகாரம்.மற்றமை குறித்த பிரக்ஞை தன்னுணர்வுக்கான முதல் வழி.அப்படியாக நமக்கு உண்மையில் என்ன வேண்டும் என்று யோசிக்கலாம்.வீழ்வேன் என்னு நினைத்தாயோ என்றெல்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை.


Kalignar Karunanidhi

Kalaignar Karunanidhi was very keen on two projects in his last term.One was the secretariat and the other was Anna Centenary Library.It was unfair that the building built for secretariat was converted to hospital.Anna Centenary Library survived.This library has became very helpful for people from various walks of life.It is very useful for people students involved in Research.Abilash Chandran  spent lot of his time during his Ph.D in this library.

If Chennai has grown now to what it is today it is because of him.Various Infrastructure Projects were done in Chennai during the Vajpayee Government of which DMK held lot of important portfolios.

Vaiko made biggest mistake of his life by creating People welfare front in 2016 assembly elections.I'm not sure what he had achieved by it now.Kalaignar Karunanidhi would have died as Tamilnadu Chief Minister.If there was a mistake Kalaignar Karunanidhi did it was expelling Vaiko for the benefit of his son.

I think Parasakthi was a fine movie.I liked the political statements in that movie.There has been various criticisms that the movie is too loud.Pather Panchali was made around the same time. Nevertheless, it is a good film.It gave a brief outline of what was Dravidian Politics.It was a political statement.

Writer Jeyakanthan had told in his interviews that more than Periyar or Anna Kalaignar Karunanidhi was a genius.He was always right on forming alliances for parliamentary elections.His introduction of 3% internal reservation for Arunthathiyars was an important one.It would take decades for Tamilnadu to witness a charismatic leader like him.It would be very difficult for Tamilnadu to see a leader who was very keen that a world class library was built for the benefit of general public.He had a wonderful life with various happenings.May his soul rest in peace.

Kalaignar Karunanidhi and Brahmins

From the recent article of Aravindan Kannaiyan on Kalaignar Karunanidhi we can understand that Aravindan Kannaiyan didn't get medical seat probably because his father was a doctor and 5 extra marks was granted for students from the families which never had a graduate.

The most important accusation of this article is the hatred Dravidian Politics spewed on Brahmins.Yes, Brahmins were called publicly as Paarpan , Pappathi.If one analyses the movies of Tamil cinema, if there is one community which has been always easily ridiculed it was Brahmin community.No other community had been ridiculed or criticised.Any movie which had to speak about caste system took Brahmins as the representative of Caste system.

In 1990s we had movies which had Gounder or Thevar or a Vanniyar as the protagonist. But in these movies they were not criticised or ridiculed. They were not even portrayed as being casteist,they were all champions of human cause. Only in the movies post 2000 , like that of Subramaniyapuram or Kadhal the caste of the antagonist were easily identifiable.I don't think there was a movie like Shankarabharanam in Tamil which had a Brahmin as the protagonist who is worried about the decline of culture and arts.JKB in Sindhubhairavi movie was not a Brahmin, which could have been portrayed so easily.

All this could be related to Dravidian Politics.Though Brahmins were never physically assaulted there were easier targets for making fun. Their language, dressing, rituals,food were all subjects to ridicule,they being the objects.Tamil Brahmins are migrating in large numbers to foreign countries or neighbouring states.This can't be related directly only with Dravidian politics.

Even first time graduates from families of backward castes or scheduled castes have gone abroad and are in a good positions in their career. But what was the percentage of insecurity which fuelled the migration of Brahmins to other states or foreign countries.Did they feel that they don't belong here anymore.When Tamil Nationalists say Vaduga Vandheri I do feel whether I don't really belong here anymore.Also i do think that then do i belong to some other place.If so where is that place.But the issue is, I don't know from where in Andhra Pradesh my ancestors came and settled down in south arcot districts of Tamilnadu.

Yes, It creates a sense of unbelonging.How can someone quantify what was the element of insecurity and unbelonging the Dravidian politics brought to Brahmins.It is not easier to quantify it.One has to use various sampling methods to come to an understanding of the Tamil Brahmin Migration.

I think Tamil Brahmins saw a breathing space in AIADMK.Of late, most of them have now become strong supporters of BJP. More importantly when Jayalalitha became the General Secretary of AIADMK ,she being an Iyengar they found their representative in her.Aravindan Kannaiyan writes that the last 25 years was ruled alternatively by both parties, so we can't credit Karunanidhi for everything.But what was the important projects of Jayalalitha other than the freebies and Amma Canteen.Tamilnadu government under Jayalalitha was instrumental(!) in creating the shortest possible distance between a common man and an alcohol shop.What was the need for government to run an alcohol shop.But this was not shutdown by Kalaignar in his tenure.Only Pattali Makkal Karachi leader Ramadoss has continuously criticised TASMAC.
Cho Ramaswamy once told in an interview that it is impossible to shut down TASMAC completely anymore.It can only be streamlined.Jayalalitha's regime is entirely responsible for TASMAC.

Can we compare Dravidian Politics to Nazism.Anyone would say no.Tamilnadu has progressed economically under Dravidian regimes.No one was physically assaulted.Comparing two things of varying proportions , just because there is some proportion is not right.

That Regional politics is very important for a state could be understood by the progress of Southern states with Hindi belt states.They had only National politics.A party which won majority of seats in Uttar Pradesh captured power in centre.But how much has Uttar Pradesh progressed.

State Autonomy, Regional identity,reservations for Depressed classes,Industrialization was much important things that Dravidian Politics should be remembered of and Kalaignar Karunanidhi implemented most of the above, started discussions on State Autonomy.Andhra Pradesh grew only after N.T.Ramarao came into politics.He created the element of Telugu pride.

It is a very broader subject and if someone really wants to write about the hatred for Brahmins in Dravidian politics and its impact it needs deeper studies and not just the popular sentiment.

சரிதான்


நீர்குமிழி உடைகிறது
சருகுகள் உதிர்கிறது
பனித்துளி மறைகிறது
கிளையிலிருந்து மேலெழுகிறது ஆகாயத்துப்பறவை
கரங்களின் அரவனைப்பை விலக்குகிறது குழந்தை
கருப்பையின் பாதுகாப்பிலிருந்து
மண்ணில் தோன்றுகிறான் தேவதூதன்
நாளின் முடிவை குறிப்புணர்த்த வருகிறது அந்தி

நீங்கள்

வேபர் பிஸ்கட்டை உடைத்து வாயில் குதப்பிக் கொள்கிறீர்கள்
இறந்த குழந்தையை மீட்க திருமணம் செய்து கொள்கிறீர்கள்
ஆசனத்துக்கு கழுமரத்தில் அமர்கிறீர்கள்

எல்லாம் முறிவுதான்
எல்லாம் தொடக்கம்தான்
எல்லாம் சரிதான்.