செல்ஃபிஅவன் சட்டையை சரிசெய்துக்கொண்டான்
அவனது அடையாள அட்டையை கழற்றி ஜோபிக்குள் போட்டான்
தலையை வழித்துக்கொண்டான்
மெல்லச் சிரித்தான்
பொன் ஒளி தன் மீது விழுமாறு நின்றான்
குட்டி தொப்பையை உள்ளிழுத்தான்
வானத்தை ஒரு முறை பார்த்துக்கொண்டான்
கீழே புல்வெளி
மேலே ஆகாயம்
மரம் காற்றில் அசைந்த
அந்த நொடியில்
செல்ஃபி எடுத்தான்
அவன் நினைத்தது போலவே
செல்ஃபி அவனை போலத்தான் இருந்தது
கடந்து சென்ற பெண்கள்
கண்டு செல்வதை அப்போதுதான்
கவனித்து
வெட்கிச் சிரித்து
துள்ளி குதித்து
திரும்பி நடந்து
மறுபடியும் செல்ஃபியை பார்த்தான்
அது யாரோ போல இருந்தது.

No comments: