துக்கம் விசாரிப்பு

நேற்றிரவு நல்ல மழை
ஆமாம் இன்று காலை நல்ல வெயில்
நாளையும் வெயில் அடிக்கக்கூடும்
ஆமாம் அடிக்கக்கூடும்
கார் ஒன்று வேகமாக சீறிச் சென்றது
இன்னும் ஐந்து வருடங்களில் ஓட்டுநர் இல்லா கார்கள் வந்துவிடும்
ஆமாம் காலம் வேகமாக மாறி வருகிறது
இயந்திரங்கள் நிறைய வேலைகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும்
வேலை இல்லாமல் நாம் எல்லோரும் என்ன செய்யப்போகிறோம்
ஆமாம் நானும் உங்கள் துக்கத்தை பகிர்ந்துகொள்கிறேன்
உங்கள் மகன் என் வீட்டிற்கு அடிக்கடி விளையாட வருவான்
ஆமாம் என் மகன் நிறைய விளையாடுவான்
நீங்கள் இந்த துக்கத்தை கடக்க வேண்டும்
ஆமாம் கடக்கத்தான் வேண்டும்
உங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
நன்றி
நான் புறப்படுகிறேன்
புறப்படுங்கள்


No comments: